webinfohelsinki.fi

Helsingin seudun hakukone

  
 

Etusivu >> Helsinki > poliisi

Sisäasiainministeriö
Kirkkokatu 12, PL 26 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  turvallisuus, poliisi, palolaitos, ulkomaalaisosasto, Inrikesministeriet, sisäasiainministeri, aluehallinto, paikallishallinto, aluekehitys, poliisitoimi Puh. (09)16001
Fax  (09)16044635
11

Helsingin poliisilaitos
Punanotkonkatu 2, PL 18 
00131 HELSINKI
[sähköposti]
  poliisi, turvallisuus, rikoksen torjunta, rikos, luvat, poliisi, turvallisuus Puh. (071)8770111
Fax  (071)8772822
20

Helsingin Sotilaspoliisikilta ry
  koulutus, sotilas, poliisi 20

Poliisi-lehti
Kirkkokatu 12, PL 26 
00023 VALTIONEUVOSTO
[sähköposti]
  ammattilehti, poliisi Puh. (09)16042294
20

Poliisien Vakuutuskassa
Annankatu 31-33 D 
00100 HELSINKI
[sähköposti]
  vaakutus, vakuutukset, poliisi, vakuutus, eroavustus Puh. (09)6943895
Fax  (09)6947563
20

Suomen Poliisien Autourheilukerho ry
Pasilanraitio 13 
00240 HELSINKI
[sähköposti]
  Poliisiralli, ralli, poliisi, turva-auto, auto, poliisiralli, ralli, auto GSM 0400-480882
20

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (SPJL)
Asemamiehenkatu 2 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  SPJL, poliisi, edunvalvonta, ammattiyhdistys, SPJL, poliisi, edunvalvonta Puh. (09)34842400
Fax  (09)34842410
20

Suomen Poliisin Urheiluliitto ry - SPUL
Asemamiehenkatu 2, 7. krs 
00520 HELSINKI
  poliisi, urheilu, vuodenurheilija, poliisi, urheilu, urheilija Puh. (09)1483005
Fax  (09)1481132
20


Helsinki - Julkispalvelut valtio kunnat

Poliisi
PL 26 
00023 VALTIONEUVOSTO
[sähköposti]
  Rikostutkinta, järjestys, turvallisuus, liikenne, rikostutkinta, järjestys Puh. 10022
20

Eduskunta
Mannerheimintie 30 
00102 EDUSKUNTA HELSINKI
[kartta ja ajo-ohje]
  kansanedustaja, täysistunto, valiokunta, istunto, parlamentti, Riksdagen, kansanedustaja, täysistunto, valiokunta, valiokunnat Puh. (09)4321
Fax  (09)4322274
11

Liikenne- ja viestintäministeriö
Eteläesplanadi 16-18, PL 31 
00023 VALTIONEUSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  Tieliikenne, joukkoliikenne, joukkoviestintä, posti, kommunikationsministeriet, Liikenneministeri, viestintäministeri Puh. (09)16002
Fax  (09)16028596
11

Maa- ja Metsätalousministeriö
Liisankatu 8, PL 30 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  MMM, metsätalous, puutarha, eläinlääkintä, porotalous, MMM, Jord- och Skogsbruksministeriet, maa- ja metsätalousministeri, kalastus, metsätalous Puh. (09)16001
Fax  (09)16054202
11

Oikeusministeriö
Eteläesplanadi 10, PL 25 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  oikeuspolitiikka, säädöspolitiikka, oikeusjärjestys, oikeusministeri, Justitieministeriet, lainsäädäntö, oikeuslaitos, tuomioistuimet, vankeinhoito Puh. (09)16003
Fax  (09)16067730
11

Opetusministeriö
Meritullinkatu 10, PL 29 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  koulutus tiede kirkko kulttuuri liikunta nuoriso, undervisningsministeriet, opetusministeri, tekijänoikeus, koulutus, kulttuuri, tiede Puh. (09)16004
Fax  (09)1359335
11

Puolustusministeriö
Eteläinen Makasiinikatu 8, PL 31 
00131 HELSINKI
[kartta ja ajo-ohje]
  politiikka, maanpuolustus, puolustusministeri, försvarsministeriet, puolustusministeri, maanpuolustus, rauhanturva Puh. (09)16001
Fax  (09)653254
11

Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8, PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  sosiaaliturva, STM, terveydenhoito, sairaanhoito, social- och hälsovårdsministeriet, sosiaali- ja terveysministeri, peruspalveluministeri, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, STM Puh. (09)16001
Fax  (09)16074126
11

Työ- ja elinkeinoministeriö
Aleksanterinkatu 4, PL 32 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  Avoimet työpaikat, paikanhakijat, koulutus, työ, arbetsministeriet, työministeri, avoimet työpaikat, työ, työvoimakoulutus, maahanmuutto Puh. 010-604001
Fax  010-6048990
11

Ulkoasiainministeriö
Merikasarmi, PL 176 
00161 HELSINKI
[kartta ja ajo-ohje]
  Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kv-suhteet, utrikesministeriet, ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka, kansainväliset suhteet, ministeriöt Puh. (09)16005
Fax  (09)629840
11

Valtioneuvosto
Snellmaninkatu 1 A 
00170 HELSINKI
[kartta ja ajo-ohje]
  Suomen hallitus, ministerit, pääministeri, Suomen hallitus, pääministeri, Statsrådet, statsminister, ministerit Puh. (09)16001
Fax  (09)16022165
11

Valtiovarainministeriö
PL 28 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  budjetti, kansantalous, rahoituspolitiikka, verotus, valtiovarainministeri, Finansministeriet, budjetti, kansantalous, talousarvio, valtion talous Puh. (09)16001
Fax  (09)16033123
11

Ajoneuvohallintokeskus AKE
PL 120 
00101 HELSINKI
[sähköposti]
  Ajoneuvojen rekisteröinti, ake, ajoneuvoliikenne, verotus, kuljettjantutkinto, ajokortti, katsastustoiminta, ajoneuvotekniikka, ammattiliikenne, tietopalvelu Puh. 020-696300
Fax  (09)61853600
20

Arabus Arabianrannan yrityshautomo
Hämeentie 153 B 
00560 HELSINKI
[sähköposti]
  Yrityshautomot, liiketoiminnan suunnittelu, koulutus, yrittäjyys, design, media, kulttuuri, sisältötuotanto, strateginen suunnittelu, tuoteidea Puh. (09)72890054
GSM 050-5641742
Fax  (09)7773126
20

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta / Liikenne- ja viestintäministeriö
Eteläesplanadi 16-18, PL 31 
00023 VALTIONEUVOSTO
[sähköposti]
  Puh. (09)16002
Fax  (09)160028596
20

Arkistolaitos
Rauhankatu 17 
00171 HELSINKI
[sähköposti]
  arkisto, kansallisarkisto Puh. (09)228521
20

Best Of Helsinki / Helsingin Kaupunki
Pohjoisesplanadi 19 
00099 HELSINKI
  Helsinki, matkailu 20

Biphorep
Sahaajankatu 20 E 
00880 HELSINKI
[sähköposti]
  Biogenic VOC, VOC emission, cuvette measurements, biogenic VOC, VOC emission Puh. (09)19295510
Fax  (09)19295403
20

CERT-FI / Viestintävirasto
PL 313 
00181 HELSINKI
  tietoturva Puh. (09)6966510
Fax  (09)6966515
20

Crisis Management Initiative ry / Office of President Ahtisaari
Pieni Roobertinkatu 13 B 24-26 
00130 HELSINKI
[sähköposti]
  Kansainvälinen politiikka, kriisinhallinta, kansainvälinen politiikka Puh. (09)4242810
Fax  (09)42428110
20

Destia
Opastinsilta 12 B, 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  tie- ja katurakentaminen, tiensuunnittelu, ympäristö, infra-ala Puh. 020-44411
GSM 0400-777705
20

Digiroad / Tiehallinto
Opastinsilta 12 A / PL 33 
00521 HELSINKI
[sähköposti]
  tie, katutietojärjestelmä Puh. 020-4222660
Fax  020-4222512
20

EAEA European Association for Education of Adults
Annankatu 12 A 
00100 HELSINKI
[sähköposti]
  aikuiskoulutus Puh. (09)61203712
Fax  (09)646504
20

Economic Delegation Of Austria / Itävallan Suurlähetystön kaupallinen osasto
Mannerheimintie 15a B 
00260 HELSINKI
[sähköposti]
  Itävalta, kaupallinen, edustusto, vienti, tuonti Puh. (09)4366330
Fax  (09)43663399
20

Economic Delegation of Poland / Puolan suurlähetystön kaupallinen osasto
Risto Rytin tie 7 
00570 HELSINKI
[sähköposti]
  Puola Puh. (09)6849188
Fax  (09)6948907
20

EDU.fi
Kumpulantie 3, PL 380 
00531 HELSINKI
[sähköposti]
  koulut, oppilaitokset, oppimateriaali, opiskelu, koulut, oppilaitokset Puh. (09)774775
Fax  (09)77477826
20

Eduskunnan kirjasto
Aurorankatu 6 
00102 HELSINKI
[sähköposti]
  tietokanta, kokoelma, julkaisutuotanto, näyttely, eduskunta, laki, säädös Puh. (09)4323423
Fax  (09)4323495
20

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3 
00102 EDUSKUNTA
[sähköposti]
  oikeusasiamies, eduskunta Puh. (09)4321
Fax  (09)4322268
20

EGLO - Enhancing Global Logistics
Eteläesplanadi 16-18, PL 31 
00023 VALTIONEUVOSTO
[sähköposti]
  kehittämisohjelma Puh. (09)16002
Fax  (09)16028596
20

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Lönnrotinkatu 4 B 
00120 HELSINKI
[sähköposti]
  Kansantalouden tutkimus, talousennusteet, talouden tutkimukset, ennusteet, talousennuste, työmarkkinoiden, yritysten, liike-elämän, talouspolitiikan ennustaminen, tutkiminen Puh. (09)609900
Fax  (09)601753
20

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Yrjönkatu 13 A 
00120 HELSINKI
[sähköposti]
  Think tank, järjestö, elinkeinoelämä, tutkimus, think tank, järjestö Puh. (09)6869200
Fax  (09)608713
20

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI
[sähköposti]
  Elintarvikevalvonta, elintarvikevalvonta Puh. 020-690999
Fax  020-7724350
20

Elsa -hanke / Liikenne- ja viestintäministeriö
[sähköposti]
  esteettömyysstrategia Puh. (09)61581332
20

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
Kaisaniemenkatu 4 A, PL 820 
00101 HELSINKI
[sähköposti]
  eläinlääkärivahingot Puh. (09)6811500
Fax  (09)68115010
20

Elävä Sana - seurakunta - ESY
Veturitori 2 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  usko, ylitys, rukous, esy Puh. (09)1482510
Fax  (09)1484278
20

Embassy of Brazil / Brasilian Suurlähetystö
Itäinen Puistotie 4 B 1 
00140 HELSINKI
[sähköposti]
  konsulaattipalvelut Puh. (09)6841500
Fax  (09)650084
20

Embassy Of Britain / Britannian Suurlähetystö
Itäinen Puistotie 17 
00140 HELSINKI
  Diplomatic Mission, British Embassy Helsinki Puh. (09)22865100
Fax  (09)22865262
20

Embassy of Canada / Kanadan Suurlähetystö
Pohjoisesplanadi 25 B, PL 779 
00101 HELSINKI
[sähköposti]
  Kanada, Canada, kanadalainen, suurlähetystö, Canadian Puh. (09)228530
Fax  (09)630575
20

Embassy of Chile in Finland
Erottajankatu 11 
00130 HELSINKI
[sähköposti]
  konsulaatti, suurlähetystö Puh. (09)6126780
Fax  (09)61267825
20

Embassy of Cuba / Kuuban Suurlähetystö
Fredrikinkatu 61, 3. krs. 
00100 HELSINKI
[sähköposti]
  suurlähetystö Puh. (09)6802022
Fax  (09)643163
20