webinfohelsinki.fi

Helsingin seudun hakukone

  
 

Helsingin seutu > Julkispalvelut valtio kunnat >> 'aluekehitys' (3 kpl )

Sisäasiainministeriö
Kirkkokatu 12, PL 26 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  turvallisuus, poliisi, palolaitos, ulkomaalaisosasto, Inrikesministeriet, sisäasiainministeri, aluehallinto, paikallishallinto, aluekehitys, poliisitoimi Puh. (09)16001
Fax  (09)16044635
11
  Julkispalvelut valtio kunnat » Sisäasiainministeriö

Suomen kuntaliitto - Finlands kommunförbund
Toinen linja 14 
00530 HELSINKI
[sähköposti]
  kunnat, kaupungit, kuntayhtymät, maakunnat, aluekehitys, elinkeinopalvelut, eu, kansainvälisyys, tietoyhteiskunta, työmarkkinat Puh. (09)7711
Fax  (09)7712291
20

Uudenmaan liitto
Aleksanterinkatu 48 A 
00100 HELSINKI
[sähköposti]
  Aluekehitys, maakunta, Uusimaa, Helsingin seutu, maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma, maakuntakaava, kaavoitus, ympäristö, projektit Puh. (09)4767411
Fax  (09)47674300
20