webinfohelsinki.fi

Helsingin seudun hakukone

  
 

Helsingin seutu > Julkispalvelut valtio kunnat >> 'och' (24 kpl )

Maa- ja Metsätalousministeriö
Liisankatu 8, PL 30 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  MMM, metsätalous, puutarha, eläinlääkintä, porotalous, MMM, Jord- och Skogsbruksministeriet, maa- ja metsätalousministeri, kalastus, metsätalous Puh. (09)16001
Fax  (09)16054202
11
  Julkispalvelut valtio kunnat » Maa- ja metsätalousministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8, PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  sosiaaliturva, STM, terveydenhoito, sairaanhoito, social- och hälsovårdsministeriet, sosiaali- ja terveysministeri, peruspalveluministeri, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, STM Puh. (09)16001
Fax  (09)16074126
11
  Julkispalvelut valtio kunnat » Sosiaali- ja terveysministeriö

Forum för Ekonomi och Teknik
Mannerheimvägen 20 A 
00100 HELSINGFORS
[sähköposti]
  businessjulkaisu, Helsinki, aikausilehti, teknologia, talous, ruotsinkielinen Puh. (09)54955500
Fax  (09)54955577
20

Förbundet Hem och Skola i Finland rf
Nylandsgatan 17 D 
00120 HELSINGFORS
[sähköposti]
  koulu, opiskelu Puh. (09)5657770
Fax  (09)56577774
20

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik
Mannerheimvägen 20A 
00100 HELSINGFORS
[sähköposti]
  Puh. 010-322 250
Fax  010-2962392
20

Handelsgillet i Helsingfors rf
Kaserngatan 23 
00130 HELSINGFORS
[sähköposti]
  Näringsliv, kurssi, exkursion, litteratur, industri, Ideell förening, föredrag från näringslivet, kulturen och samhället, kurser, näringsliv Puh. (09)669798
Fax  (09)179811
20

Helsingfors Sång och Musikförbund
[sähköposti]
  musiikki, yhdistys 20

Helsingin Vieraskoti / Helsingfors Gästhen och Natthärbärgen rf
Albertinkatu 4 
00150 HELSINKI
  Puh. (09)68037411
GSM 050-3490163
Fax  (09)667691
20

Keittoja, vellejä, muhennoksia / Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö - Stiftelsen för Hotell- och resta
HELSINKI
  20

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Nylandsgatan 17 B 27 
00120 HELSINGFORS
[sähköposti]
  lääkeala Puh. (09)62270290
Fax  (09)62270300
20

Munuais- ja maksaliitto ry, Njur- och leverförbundet rf
Pohjoinen Hesperiankatu 5 A 1 
00260 HELSINKI
  terveys Puh. (09)4342270
20

Musik- och kulturskolan Sandels / Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut
Topeliusgatan 2 
00260 HELSINGFORS
  20

Natur och Miljö rf
Annegatan 26 
00100 HELSINGFORS
[sähköposti]
  Östersjön, Naturskola, Natur, Miljö, Finlands Natur, Miljödetektiverna, Ungdomens Miljöriksdag, Agenda 21, utsläppsfri kommun, Skärgårdsfonden Puh. (09)6122290
Fax  (09)61222910
20

Pytty-kampanja / Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Vatten- Och Avloppsverksföreningen i Finland rf
Asemapäällikönkatu 7 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  Puh. (09)8689010
Fax  (09)86890190
20

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Yrjökatu 4 A 5 
00120 HELSINKI
[sähköposti]
  tutkimusrahoitus, apurahahakemukset, stipendit, säätiö, Helsinki, stiftelse, apuraha, apurahahakemus Puh. (09)647390
Fax  (09)607119
20

Silmä- ja kudospankkisäätiö - Ögon- och vävnadsbankstiftelsen
c/o Kalervo Mäkinen Pl 873 
00101 HELSINKI
[sähköposti]
  silmä 20

StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan rf
Topeliusgatan 16 
00250 HELSINGFORS
[sähköposti]
  StudOrg, Studentorganisation, fest, studier, SSKH, studOrg, fest, SSKH Puh. (09)493153
Fax  (09)19128430
20

Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistys - Föreningen för Allergologi och Immun
HELSINKI
  20

Svensk dagvård och skola
Unionsgatan 45 h 
00170 HELSINGFORS
[sähköposti]
  finlandssvenska intressen, språklagen, skola, Eftis, Österbotten Puh. 09-6844250
GSM 09-61821231
20

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland ry
HELSINGFORS
  20

Svenska Nationer och Ämnesföreningar - SNÄfyh
Mannerheimvägen 5 A, 3. vån. 
00100 HELSINGFORS
[sähköposti]
  Opiskelija, svenskspråkig, diskussionforum, samarbete, opiskelija, svenskspråkig 20

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Topeliusgatan 16, PB 16 
00014 HELSINGFORS UNIVERSI
[sähköposti]
  Svenskspråkig, högskola, Helsingfors, utbildning, journalistik, socialt, arbete, socialpolitik, socialpsykologi, psykologi Puh. (09)1911
Fax  (09)19128430
20

Understödsföreningen för Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan rf
HELSINGFORS
  20

Vaalikeräys vammais- ja kansanterveystyölle - Valinsamling för handikapp- och folkhälsovård
c/o Hengitysliitto Heli - Oltermannintie 8 
00620 HELSINKI
  vaalikeräys Puh. (09)75275163
Fax  (09)75275100
20