webinfohelsinki.fi

Helsingin seudun hakukone

  
 

Helsingin seutu > Julkispalvelut valtio kunnat >> 'oikeusministeri' (kpl )

Oikeusministeriö
Eteläesplanadi 10, PL 25 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  oikeuspolitiikka, säädöspolitiikka, oikeusjärjestys, oikeusministeri, Justitieministeriet, lainsäädäntö, oikeuslaitos, tuomioistuimet, vankeinhoito Puh. (09)16003
Fax  (09)16067730
11
  Julkispalvelut valtio kunnat » Oikeusministeriö