webinfohelsinki.fi

Helsingin seudun hakukone

  
 

Helsingin seutu > Julkispalvelut valtio kunnat >> 'poliisitoimi' (kpl )

Sisäasiainministeriö
Kirkkokatu 12, PL 26 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  turvallisuus, poliisi, palolaitos, ulkomaalaisosasto, Inrikesministeriet, sisäasiainministeri, aluehallinto, paikallishallinto, aluekehitys, poliisitoimi Puh. (09)16001
Fax  (09)16044635
11
  Julkispalvelut valtio kunnat » Sisäasiainministeriö