webinfohelsinki.fi

Helsingin seudun hakukone

  
 

Helsingin seutu > Julkispalvelut valtio kunnat >> 'sosiaali-' (19 kpl )

Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8, PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO
[kartta ja ajo-ohje]
  sosiaaliturva, STM, terveydenhoito, sairaanhoito, social- och hälsovårdsministeriet, sosiaali- ja terveysministeri, peruspalveluministeri, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, STM Puh. (09)16001
Fax  (09)16074126
11
  Julkispalvelut valtio kunnat » Sosiaali- ja terveysministeriö

EAPN-Fin / Suomen sosiaali ja terveys ry
HELSINKI
  20

Helsingin sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö JHL ry
HELSINKI
  20

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE
Vilppulantie 14, PL 3920 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[sähköposti]
  ammatillinen koulutus, Helsinki, sosiaaliala, terveysala, vanhustyön, hierojan ammattitutkinto, HESOTE, aikuiskoulutus Puh. (09)3108158
Fax  (09)31080207
20

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Oltermannintie 8 
00620 HELSINKI
[sähköposti]
  Iäkkäiden ja vammaisten kuntoutus, kuntoutusneuvola, Iäkkäiden kuntoutus, ehkäisevä kuntoutus, ikäihmisten kuntoutusneuvola, kuntoutuksen edistäminen, ikääntyneiden vammaisten kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan järje, kuntoutuskeskus Fax  (09)75275174
20

Masto-hanke, Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO
[sähköposti]
  Puh. (09)16073921
20

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp
Mannerheimintie 40 B 56 
00100 HELSINKI
[sähköposti]
  puolue, politiikka, vaalit, sosiaali-, terveyspalvelut, verot, kuntayhteistyö, ihmisoikeudet, oikeusturva, koulutus Puh. 020-7430800
Fax  020-7430801
20

REACH-neuvontapalvelu / Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
Säästöpankinranta 2 A, PL 210 
00531 HELSINKI
  neuvonta Puh. (09)3967270
Fax  (09)39672797
20

Romaniasiainneuvottelukunta - RONK / Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirkkokatu 14, PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO
[sähköposti]
  ihmisoikeudet, vähemmistöt, romanikieli, kulttuuri, ihmisoikeudet, vähemmistöt Puh. (09)16001
Fax  (09)16074312
20

Sosiaali- ja terveysalan koulutustilaisuudet ja julkaisut
PL 395 
00811 HELSINKI
[sähköposti]
  Sosiaalialan koulutustapahtumat, koulutustapahtumat GSM 040-5516584
Fax  (09)7553127
20

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Säästöpankinranta 2 A 
00530 HELSINKI
[sähköposti]
  Alkoholijuomat, tupakka, kemikaalit, valvonta, määräys, terveysvalvonta Puh. (09)772920
Fax  (09)77292138
20

Sosiaali- ja terveysalan opettajat STO ry
Rautatieläisenkatu 6 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  Sos.- ja terv.alan opettajien yhdistys OAJ:ssä, opettajien yhdistys Fax  (09)1502418
20

Sosiaali- ja terveysministeriö / Sukupuolisilmälasit
PL 33 
00023 HELSINKI
[sähköposti]
  Puh. (09)16001
Fax  (09)16074126
20

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto STEKA ry
Ratamestarinkatu 11 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  Sosiaaliala, ammattiliitto, STTK, sosiaaliala Puh. 075-3247544
GSM 040-7231607
Fax  075-3247075
20

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta / Sosiaali- ja terveysministeriö
Siltasaarenkatu 12 A, PL 330 
00531 HELSINKI
[sähköposti]
  Puh. (09)16001
Fax  (09)16074107
20

Suomen Fysiogeriatria
Mannerheimintie 164 
00300 HELSINKI
[sähköposti]
  fysioterapiapalvelut, Helsinki, dementiakuntoutus, fysioterapia, koulutuspalvelut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työyhteisöille, ikääntyneiden liikuntaryhmät Puh. (09)3922302
GSM 040-5013135 / 0400-5
Fax  (09)3922302
20

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto - SuPer
Ratamestarinkatu 12 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  Etujärjestö, sosiaali- ja terveysala, STTK, edut, etujärjestö, edut Puh. (09)2727910
Fax  (09)27279120
20

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta / Sosiaali- ja terveysministeriö
HELSINKI
  20

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry.
Asemamiehenkatu 4 
00520 HELSINKI
[sähköposti]
  GSM 020-1130200
20